تاریخ انتشار :پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۷.::. ساعت : ۸:۲۴ ق٫ظ
فاقددیدگاه

شهید مجید علیزاده: ایثار در راه اسلام مبادا هرگز فراموش شود

۱۹۸۳۶۱_۱۲۳

دیارشاهد: شهید مجید علیزاده فرزند حبیب به سال ۱۳۴۲ قدم به جهان گذارد و دوران خردسالی مادر آغوش  گرم خانواده سپری ساخت  پس ازآن جهت  آموختن دانش وارد مدرسه شد.

بعد از تحصیل و کار به نهاد سپاه فومن پیوست و مدتی در این نهاد فعالیت مشغول  گردید از آنجایی که در خانواده ای مذهبی  پرورش یافته بود به دفاع از دین و مملکت را وظیفه شرعی خود می دانست از طریق نهاد سپاه به سوی جبهه های حق علیه باطل اعزام گردید و پس از رشادتها و دلاوریها  سرانجام در تاریخ بیست و چهارم  بهمن ۱۳۶۴ در منطقه ماووت عراق  شربت شهادت را نوشید و آسمان رسید .

در وصیت نامه اش نوشته است پدرم و مادرم  از ایثار فرزند شما در راه اسلام مبادا هرگز ناراحتی  به دل راه دهید مبادا  حرف عکس العملی از خود نشان دهید که دشمنان اسلام از  آن سوء استفاده نمایند.

دیدگاه خود را به ما بگویید.